CBR » TERMINUS
  
Autor:Maria Maślanka-Soro
  
  
R. VI (2004), z. 1 (10) Poetyka tragizmu w „Boskiej Komedii” Dantego. Tytuł dzieła a pierwiastek tragiczny (rozprawy i przyczynki)