CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 1 (10)
Dział:rozprawy i przyczynki
Autorzy: Anna Czarnowus 
Tytuł:„Fayre fannand fax unbefoldes his schulders”(„Fair lapping locks enfolding his shoulders”): The Treatment of Effeminate Hairstyles in Medieval Latin and Middle-English Literature
  
Artykuł w formacie pdf
  
AbstraktSymboliczna rola wyglądu zewnętrznego w średniowieczu została już wielokrotnie zauważona przez tzw. „historyków idei”. Zjawisko to znalazło także odzwierciedlenie w literaturze staropolskiej. W literaturze średnioangielskiej istnieją interesujące opisy utrefionych włosów męskich. Ta moda dotarła także na wschód Europy, wywołując moralne kontrowersje, co zostało utrwalone w utworach stanowych. W Polsce powstał wtedy Antigameratus Mikołaja Frowina. Autor najprawdopodobniej zwraca się przeciwko „cudzołożnikowi”, porównywanemu do zwierząt i noszącemu nieskromne odzienie. Ważnym elementem opisu są długie, starannie ułożone włosy. Takie same włosy, chociaż sprawiające żałosne wrażenie, ma Sprzedawca Odpustów w Opowieściach kanterberyjskich, co, jak to zostało ujęte w krytyce dzieła Chaucera, sugeruje praktyki homoseksualne.