CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 2 (11)
Dział:recenzje i omówienia
Autorzy: Adam Trojak 
Tytuł:Stemmata na Litwie [Jolita Liškevičienė, XVI-XVIII Amžiaus knygu grafika: Herbai senuosiuose lietuvos spaudiniuose, Vilnius 1998]
  
Artykuł w formacie pdf