CBR » GRANTY
  
NazwaPolskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie. Humanistyka jako czynnik kształtowania tożsamości europejskiej Polaków.
Zadania Jakub Niedźwiedź,  Projekt zadania badawczego
  Eugenia Prokop-Janiec,  Kategoria pogranicza w kontekście stosunków polsko-żydowskich
  
  
Opis.
  
Cel.