CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Maria
Nazwisko:Maślanka-Soro
  
  
19-21 pazdziernika 2005 Humanizm i Renesans. Rewizje metodologiczne z perspektywy półwiecza
21 pazdziernika, 14.15
Pojecie i formy tragedii od schyłku starożytności do renesansu (Sesja siódma: Genologia i gatunki dramatyczne)