CBR » GRANTY
  
GrantKultura literacka Wilna do roku 1655.
Zadanie9-11.09.2004 - udział w VI Slovianskich chtienijach w Sankt-Petersburgu
Grupa badawcza Jakub Niedźwiedź
  
  
OpisW czasie konferencji przedstawiono referat pt: Humanitas orthodoxa. Kultura humanistyczna wileńskich środowisk prawosławnych i unickich w I poł. XVII w..