CBR » AKTUALNOŚCI
  
28 lutego 2014
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
Jakub Niedźwiedź, Wiersz "Do Jakuba z Sienna" a początki poezji humanistycznej w Krakowie w XV w.
  
  
Informacje

Wykład będzie poświęcony postaci Jakuba z Sienna (1413–1480), polityka, dyplomaty i dostojnika kościelnego. Przyszły arcybiskup gnieźnieński studiował w Rzymie na przełomie lat 20. i 30. XV w. Dzięki temu jako jeden z pierwszych Polaków zetknął się z kulturą humanistyczną i sztuką wczesnego Renesansu. Wielokrotnie podróżował do Włoch, gdzie m.in. kupował cenne rękopisy, przekazane później naszemu uniwersytetowi. Przez rok jego rezydencją był zamek w Tivoli, oddany mu w dzierżawę przez papieża-poetę Piusa II (Eneasza Sylwiusza Piccolominiego).

Jakub z Sienna podobnie jak jego brat stryjeczny kardynał Zbigniew Oleśnicki był mecenasem sztuki i literatury. Wiersz poświęcony Jakubowi został zanotowany w księdze pochodzącej z Bursy Prawników przy ul. Grodzkiej i jest odbiciem jego humanistycznych pasji. Jednak wiąże się z nim szereg pytań, które zostaną omówione w wykładzie. Czy wiersz został napisany przez któregoś z przyjaciół biskupa z Włoch, czy z Akademii Krakowskiej? O jakim etosie mężczyzny mówi ten tekst? Czy znajdują się w nim aluzje do konfliktu z królem? Jaką rolę zajmuje ten wiersz wśród wczesnohumanistycznej literatury w Polsce? Dlaczego warto prowadzić badania nad mecenatem artystycznym i literackim polskich dostojników kościelnych w XV w.?