CBR » AKTUALNOŚCI
  
11 kwietnia 2006
Kraków, Gołębia 16, s. 42
Noémi Petneki, Pogański mit i renesansowy topos.
Węgierskie źródła panegiryku Pawła z Krosna ku czci św. Władysława
  
  
Informacje

Katedra Historii Literatury Staropolskiej
oraz
Centrum Badań nad Renesansem
przy Wydziale Polonistyki UJ

mają zaszczyt zaprosić na zebranie,
które odbędzie się 11 kwietnia br. o godz. 18.15 w sali 42 przy ul. Gołębiej 16.

Referat na temat:
Pogański mit i renesansowy topos.
Węgierskie źródła panegiryku ku czci św. Władysława Pawła z Krosna

wygłosi mgr Noémi Petneki.