CBR » TERMINUS
  
Rocznik:Rocznik VIII (2006), zeszyt 1 (14)
  
  
od Redakcji RedakcjaNota redakcyjna
rozprawy i przyczynki Ulrich KonradThe Birth of Music Out of the Spirit of Language. Constellations in the European Musical Firmament around 1600