CBR » TERMINUS
  
Autor:Eugenija Ulčinaitė
Biogram:prof. dr hab., kierownik Katedry Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Wileńskim. Do głównych kierunków jej zainteresowań naukowych należą: retoryka antyczna i barokowa, imitacja autorów klasycznych w łacińskiej literaturze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przetłumaczyła na język litewski utwory Cycerona, św. Augustyna, Zygmunta Lauksmina, M. K. Sarbiewskiego. Opracowała kilka antologii szesnasto- i siedemnastowiecznych tekstów z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego (Cantus solo, soli et sibi, 1992; Gratulatio Vilnae, 2003).
  
  
R. VI (2004), z. 2 (11) Latinitas jako część litewskiej historii literatury i kultury (rozprawy i przyczynki)