CBR » TERMINUS
  
Autor:Marta Maśko
Biogram:Mgr Marta Maśko - absolwentka studiów edytorskich w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  
  
R. VI (2004), z. 2 (11) Łazarz Baranowicz, Lutnia Apollinowa kożdej sprawie gotowa (przekłady i edycje)