CBR » TERMINUS
  
Autor:Marcin Polkowski
  
  
R. VI (2004), z. 1 (10) Niderlandzki sonet Jana van der Nota „Tot sjin muse” i Oda XVII „A sa muse” Ronsarda. Próba analizy porównawczej (rozprawy i przyczynki)