CBR » TERMINUS
  
Autor:Monika Bieniek
  
  
R. VI (2004), z. 1 (10) Pieśń I 19 M. K. Sarbiewskiego jako przykład barokowej parodii (rozprawy i przyczynki)