CBR » TERMINUS
  
Autor:Jerzy Starnawski
  
  
R. VI (2004), z. 1 (10) Kulisy współpracy Stanisława Kota, redaktora Biblioteki Narodowej (1919-1939), z filologami klasycznymi i z neolatynistami w świetle archiwum redakcji w Bibliotece Jagiellońskiej (rozprawy i przyczynki)