CBR » TERMINUS
  
Autor:Giovanna Brogi Bercoff
Biogram:Obecnie Prof. Slawistyki na Uniwersytecie Mediolańskim. Do zakresu jej zainteresowań należą: renesansowa i barokowa historiografia krajów słowiańskich (Dalmacji i Chorwacji, Bułgarii, Polski, Ukrainy i Rosji), średniowieczna literatura Rusi (epistolografia, hagiografia, poetyka i stylistyka), literatura barokowa na Ukrainie i w Rosji, plurilingwizm literacki na terenach Rusi, wybrane zagadnienia z zakresu specyfiki literatury krajów Europy środkowo-wschodniej, historia dyscyplin slawistycznych. Jest obecnie Przewodniczacą Włoskiego Związku Studiów Ukraińskich (A.I.S.U.) oraz międzynarodowej Komisji dla Historii Slawistyki przy MKS
  
  
R. VI (2004), z. 2 (11) Niepublikowany wiersz Stefana Jaworskiego? (rozprawy i przyczynki)