CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 2 (11)
Dział:przekłady i edycje
Autorzy: Marta Maśko 
Tytuł:Łazarz Baranowicz, Lutnia Apollinowa kożdej sprawie gotowa
  
Artykuł w formacie pdf