CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 2 (11)
Dział:przekłady i edycje
Autorzy: Jakub Niedźwiedź 
Tytuł:Łazarz Baranonwicz, poeta ukraińskiego Baroku
  
Artykuł w formacie pdf