CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 2 (11)
Dział:rozprawy i przyczynki
Autorzy: Jakub Niedźwiedź 
Tytuł:Latinitas w kulturze literackiej Wilna XV-XVIII wieku
  
Artykuł w formacie pdf