CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 2 (11)
Dział:rozprawy i przyczynki
Autorzy: Sergiusz Babicz 
Tytuł:Twórczość Melecjusza Smotryckiego w kontekście baroku ukraińskiego. Nota redakcyjna
  
Artykuł w formacie pdf