CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Barbara
Nazwisko:Kaszowska
  
  
19-21 pazdziernika 2005 Humanizm i Renesans. Rewizje metodologiczne z perspektywy półwiecza
21 pazdziernika, 11.00
Renesans i humanizm w ujęciu „New historicism” (Sesja szósta: Aspekty filozoficzne Renesansu. Dzieje pojęcia)