CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Libor
Nazwisko:Pavera
Biogram:

  
  
19-21 pazdziernika 2005 Humanizm i Renesans. Rewizje metodologiczne z perspektywy półwiecza
20 pazdziernika, 14.15
Metamorfozy czeskiego myślenia o literaturze doby renesansu, humanizmu, reformacji i manieryzmu w ostatnich pięćdziesięciu latach (metody, gatunki, badacze) (sesja trzecia kontynuacja)