CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Martin
Nazwisko:Faber
  
  
19-21 pazdziernika 2005 Humanizm i Renesans. Rewizje metodologiczne z perspektywy półwiecza
20 pazdziernika, 11.50
Studia nad kształtowaniem się nacjonalizmu w okresie renesansu (Sesja trzecia: Badania nad Renesansem w literaturach narodowych Europy)