CBR » AKTUALNOŚCI
  
17 stycznia 2005
Kraków, Gołębia 16, s. 42
Justyna Łukaszewska, Monastery, mansiony i namioty. Dzieje nowożytnej kultury greckiej
  
  
InformacjeSpotkanie odbyło się w ramach zebrania Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej.