CBR » AKTUALNOŚCI
  
14 maja 2013
Kraków, ul. Gołębia 16, p. 54
WARSZTATY PRZEKŁADOWE - spotkanie z tłumaczką języka hiszpańskiego, Magdaleną Pabisiak, nt. "Dawna literatura hiszpańska czyli sztuka myślenia ośmiozgłoskowcem"
  
  
Informacje

Pracownia Literatury Renesansu

Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Wydział Polonistyki

Uniwersytetu Jagiellońskiego        

oraz         

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ  

zapraszają na pierwsze spotkanie, otwierające cykl

 WARSZTATÓW PRZEKŁADOWYCH

Adresowane do studentów, wykładowców i wszystkich zainteresowanych, spotkania, prowadzone przez uznanych tłumaczy literatury dawnej i klasycznej, mają na celu propagowanie piękna polszczyzny przekładu literackiego. Zaproszeni tłumacze na wybranych przykładach z własnego warsztatu pokazywać będą techniki translacyjne, a zwłaszcza strategie przekładowe w zakresie dawnej poezji, mające służyć jak najpełniejszemu oddaniu w polszczyźnie kunsztu autora, piękna języka i formy metrycznej oryginału.

Gościem pierwszego spotkania będzie

 Magdalena Pabisiak

znakomita tłumaczka dawnej poezji w języku hiszpańskim i pokrewnych dialektach, autorka translacji m.in. dzieł Lopego de Vegi, Tirso de Moliny i Miguela de Cervantesa.

Temat warsztatów: "Dawna literatura hiszpańska, czyli sztuka myślenia ośmiozgłoskowcem".

14 maja, godz. 17.30, ul. Gołębia 16, sala 54.

Chętnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału: officinatranslationis@outlook.com.

Idea przewodnia

Język polski jest jednym z najuboższych w przekłady wielkiej i mniejszej literatury pięknej. Szczególnie brakuje spolszczeń wielu podstawowych autorów antycznych i nowożytnych. Często te istniejące są albo archaiczne, a przez to dziś nieczytelne, albo nieudolne czy utrzymane w nielicującej z oryginałem stylistyce. Niekiedy, czytając polskie tłumaczenie klasycznego utworu, trudno zrozumieć, dlaczego przez wieki uznawany był on za arcydzieło…

         Śledząc dzieje piśmiennictwa polskiego epoki nowożytnej, dostrzec można, że zawsze krokiem milowym w rozwoju, zarówno literatury, jak i języka poetyckiego, były genialne przekłady i adaptacje europejskiej klasyki. Literatura staropolska ma ich niemało, choć wiele z nich zostało zapomnianych lub niedowartościowanych. Późniejszy brak państwowości i szkolnictwa polskiego, które jest zwykle siłą napędową translacji literackich, spowodował i w tej dziedzinie starty nie do nadrobienia w ciągu krótkich lat niepodległości – choć w dwudziestoleciu międzywojennym powstało szereg znakomitych inicjatyw translatorskich, jak też propagujących wiedzę o kulturze klasycznej. Kolejna przerwa wojenna, starty w ludziach, i znów niesprzyjające humanistyce lata, utrudniony kontakt z zagranicznymi ośrodkami kulturalnymi, zaprzeczenie wartości wykształcenia klasycznego, czego skutki coraz mocniej odczuwamy dzisiaj.

         Zbyt mała ilość przekładów klasyki powoduje, że społeczeństwo nasze skazane jest na podstawowe braki edukacyjne – w przeciwieństwie bowiem do elity kulturalnej w wieku dziewiętnastym, dziś raczej mało kto czyta w oryginale najważniejsze dzieła literatury europejskiej, by zniwelować niedostatki swego wykształcenia.

          Obserwowana dziś degradacja polszczyzny, zanikająca umiejętność posługiwania się językiem literackim, tak w mowie, jak i piśmie, brak wyczucia językowego i wrażliwości stylistycznej, a często i wiedzy ogólnej, powodują, że powstające, publikowane translacje nie zawsze uznać można za szczęśliwe.

          Jednym ze statutowych zadań Pracowni Literatury Renesansu jest inspirowanie prac przekładowych najważniejszych dzieł literatury klasycznej i nowożytnej na język polski. Warsztaty Przekładowe to kolejna z inicjatyw tej materii dotyczących, a powstała na zamówienie i przy współudziale studentów z Koła Naukowego Filologów Klasycznych, pragnących poszerzyć swoje kompetencje translatorskie. Mile widziani będą wszyscy, którym przyświeca podobna idea!

          Zapraszamy również na strony Biblioteki Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej, gdzie publikujemy w formie fotokopii dawne przekłady wielkiej epiki i dramatu europejskiego: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/main/project.html, a także edycję komentowaną wraz z nowymi tłumaczeniami dzieł łacińskich Jana Kochanowskiego: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/author/show/id/16.html.