CBR » AKTUALNOŚCI
  
24 maja 2013
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
Piotr Wilczek, Michał Choptiany, Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Badania, problemy, postulaty
  
  
Informacje

Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Badania, problemy, postulaty.

Dyskusja panelowa.

Dyskutanci: prof. Andrzej Borowski, mgr Michał Choptiany, dr Jakub Koryl, prof. Zbigniew Pasek, prof. Zdzisław Pietrzyk, prof. Piotr Wilczek.

 Od grudnia 2009 roku na Wydziale „Artes Liberales” UW działa Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Do tej pory pod szyldem Komisji ukazały się trzy tomy: zbiór szkiców z postulatami badawczymi, Utwory zebrane Piotra Wacheniusa i opracowanie bibliograficzne Kalwin w Polsce. Chociaż w różnych ośrodkach cały czas powstają prace poświęcone wielorakim aspektom i nurtom środkowoeuropejskiej reformacji, uważamy, że warto się zastanowić nad tym, co jeszcze przed nami. W trakcie panelu chcielibyśmy podjąć refleksję nad (1) perspektywami badań nad dziejami reformacji w naszej części Europy; (2) problemami metodologicznymi; (3) istnieniem ewentualnych białych plam i tematów do tej pory niepodejmowanych; (4) brakami w edycjach źródłowych oraz perspektywami związanymi z instytucjonalizacją badań oraz (5) sposobami popularyzacji wiedzy na temat dziejów reformacji.

Do udziału w dyskusji zapraszamy wszystkich zainteresowanych − filologów, historyków, historyków sztuki, muzyki, teologii, filozofii i przedstawicieli innych dyscyplin.