CBR » AKTUALNOŚCI
  
14 listopada 2012
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
Barbara Milewska-Waźbińska, Kolumna Zygmunta w Warszawie – filologiczna glosa
  
  
Informacje

Wypowiedź dotyczyć będzie łacińskich napisów znajdujących się na cokole jednego z najbardziej znanych polskich pomników. Należy podkreślić, że na harmonijną całość, jaką stanowi kolumna Zygmunta, składają się nie tylko elementy architektoniczne i rzeźbiarskie, lecz także inskrypcje. Forma i treści napisów potwierdzają, że jest to tekst artystyczny, współgrający z programem ikonograficznym. Przypomniana zostanie historia przekazu tekstu znajdującego się na kolumnie Zygmunta, a następnie poddany on zostanie analizie filologicznej i historycznoliterackiej.

Wybrana bibliografia (w porządku chronologicznym)

·         Starowolski, Sz. Monumenta Sarmatarum, Cracoviae 1655. 

·         Erndtel, Chr. H. Warsavia physice illustrata, Dresdae 1730.

·         Kwiatkowski, K. Dzieje narodu polskiego za panowania Władysława IV, Warszawa 1823.

·         Raczyński, E. Gabinet medalów polskich, t.2, Wrocław 1838.

·         Wejnert, A. Opis topograficzno-historyczny kolumny Zygmunta III w Warszawie, "Starożytności Warszawy", seria II, t. VI, Warszawa 1858.

·         Zielińska-Szymanowska, B. Kolumna Zygmunta III w Warszawie, Warszawa 1957.

·         Karpowicz, M. Dlaczego Zygmunt stoi na kolumnie, [w:] Sekretne treści warszawskich zabytków, Warszawa 1972.

·         Chrościcki, J.A. Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668, Warszawa 1983.