CBR » AKTUALNOŚCI
  
26 listopada 2008
ul. Grodzka 64, s. 208
Anna Chojowska-Szymańska, Tragedia humanistyczna tragedią klasyczną? O pograniczach genologicznych dramatu doby renesansu.
  
  
Informacje

Tezy referatu:

 1. Tragedia humanistyczna jako gatunek in statu nascendi.

 2. Początki restytucji tragedii antycznej w nowożytnej Europie (Włochy, XIV–XV w.) – cechy innych rodzajów i gatunków poetyckich wkraczające na grunt genologii tragedii pretendującej do miana „klasycznej”.

 3. Dwa rozbieżne nurty twórczej recepcji tragedii antycznej (Trissino i Giraldi Cinzio) oraz ich historyczna ewolucja.

 4. Średniowieczne gatunki nieregularne (mirakle, misteria, moralitety) a rozwój genologii tragedii humanistycznej:

  1. tragedia szkolna we Francji – kształt genologiczny odradzającego się gatunku;

  2. średniowieczna tradycja w dramacie angielskim – elementy genezy teatru elżbietańskiego;

  3. retoryczna tradycja rederijkerów a dramat humanistyczny w Niderlandach;

  4. czy „tragedia jezuicka” to istotnie tragedia?

 5. „Punkty dojścia” genologicznej ewolucji tragedii humanistycznej (tragedia szekspirowska, francuska tragedia klasyczna).