CBR » AKTUALNOŚCI
  
11 czerwca 2007
Kraków, ul. Grodzka 64, s. 302
Elżbieta Barbara Lenart, Renesansowa płyta epitafijna Erazma Kretkowskiego w Bazylice św. Antoniego w Padwie
  
  
Informacje

Płyta epitafijna Erazma Kretkowskiego jest z pewnością jednym z najważniejszych poloników na terenie Włoch. Epitaphium Cretcovii ułożył Jan Kochanowski, ongiś student padewskiego Ateneum, który uczcił zmarłego w Padwie w 1568 roku dworzanina królowej Bony Sforzy. Tekst tego epitgramatu, wydany w 1560 roku w Bazylei, jest pierwszym opublikowanym dziełem poety, co ustalił prof. Tadeusz Ulewicz zwracając tym samym uwagę na ten cenny zabytek polskiej kultury. W prelekcji znajdą się przede wszystkim relacje z zabiegów konserwatorskich przeprowadzonych przy obiekcie – przedstawione na tle historii monumentu Kretkowskiego wzniesionego w dawnej kaplicy rodziny Lanzarotich (obecnie tzw. kaplica polska) w bazylice św. Antoniego. W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną również inne polonika renesansowe oraz zabytki związane z obecnością Polaków w XVI wieku w Padwie.