CBR » AKTUALNOŚCI
  
12 stycznia 2007
Kraków, Gołębia 16, s. 42
Monika Woźniak, Słowa klucze w trzynastowiecznej poezji włoskiej, a ich przekład na język polski
  
  
Informacje